Factoring

Uw cashflow verbeteren

Factoring is bij uitstek geschikt om uw cashflow te verbeteren. Kortom door de inzet van Factoring kunt u sneller beschikken over liquiditeit. Zo kan uw organisatie bijvoorbeeld sneller groeien. Bij factoring worden uw facturen overgedragen “gecedeerd” aan EDR Works.

 

Facturatie uit handen geven

EDR Works neemt het traject van facturatie, verzenden van facturatie en debiteurenbeheer op zich. EDR Works keert een vooraf overeengekomen percentage over de factuurwaarde aan haar opdrachtgevers uit. Als de debiteur alles heeft betaald volgt het restant.