FAQs

Q?

Ik ben verhuisd.

A.

In geval van een verhuizing of veranderingen van uw gegevens, verzoeken wij u vriendelijk direct in contact te treden met uw leverancier. Zij kunnen uw gegevens aanpassen in de daartoe aangewezen systemen.

Q?

Is mijn betaling ontvangen?

A.

U kunt ervan uit gaan dat als u uw betaling hebt verricht met de juiste omschrijving en naar het juiste bankrekeningnummer, dat uw betaling tijdig is ontvangen. Mocht u twijfels hebben, neem dan contact met ons op. Onze contact gegevens kunt u hier vinden!

Q?

Ik heb een dubbele factuur ontvangen.

A.

Wij verzoeken u vriendelijk met ons in contact te treden door gebruik te maken van ons telefoonnummer en/of e-mail adres op de volgende pagina: Contact (particulier).

Q?

De gegevens op de factuur zijn onjuist.

A.

Wij verzoeken u om contact op te nemen met uw leveranciers om de gegevens op de factuur te verifiëren

Q?

Kan ik een factuuroverzicht krijgen (van betaalde en/of openstaande facturen)?

A.

Ja, op uw verzoek kunnen wij u een factuuroverzicht toesturen. U kunt deze aanvragen via onze helpdesk. Neem met ons contact op door gebruik te maken van ons telefoonnummer en/of e-mail adres op de volgende pagina: Contact (particulier).

Q?

Ik heb een herinnering ontvangen van EDR WORKS, maar de factuur is reeds voldaan.

A.

Indien dit het geval is, kunt u de herinnering als niet verzonden beschouwen. Controleer aub even of de betaling ook daadwerkelijk juist is uitgevoerd alvorens ons te contacten.

Q?

Ik heb een factuur ontvangen van EDR WORKS, maar ben het niet eens met de hoogte van de factuur.

A.

Als u het niet een bent met de hoogte van uw factuur, volg dan de stappen die staan beschreven onder het kopje helpdesk / reclamatie

Q?

Ik heb geen originele factuur (meer).

A.

Wij kunnen u eenmalig een kopie van de originele factuur toesturen. Neem met ons contact op door gebruik te maken van ons telefoonnummer en/of e-mail adres op de volgende pagina: Contact (particulier).

Q?

Ik heb per abuis dubbel betaald.

A.

Wij verzoeken u vriendelijk met ons in contact te treden door gebruik te maken van ons telefoonnummer en/of e-mail adres op de volgende pagina: Contact (particulier).

Q?

Kan ik uitstel van betaling of een betalingsregeling krijgen?

A.

Nee dat kunt u niet. Bij het aangaan van de overeenkomst met uw leverancier (onze opdrachtgever) is duidelijk gecommuniceerd welke kosten wanneer in rekening worden gebracht. Een betalingsregeling treffen behoort daarom niet tot de mogelijkheden. U dient de factuur, tijdig en volledig, te voldoen. U treft de betalingsopties op uw factuur, herinnering en/of aanmaning. Daarnaast kunt u onze betalingsmogelijkheden terugvinden onder vraag 2.

Q?

Ik ben het niet eens met de incassokosten.

A.

Wij hebben er begrip voor dat u zich hier niet mee kunt verenigen, maar u bent al diverse keren in de gelegenheid gesteld om alleen het factuurbedrag te betalen. Indien u dit niet heeft gedaan, moeten er extra handelingen worden verricht om de factuur betaald te krijgen. Die kosten worden aan u doorberekend, aangezien u degene bent die ze heeft veroorzaakt. Overigens houdt EDR WORKS zich aan de wettelijke eisen ten aanzien van het in rekening brengen van incassokosten.

Q?

Ik heb een herinnering ontvangen van EDR WORKS en kan deze niet thuisbrengen.

A.

Uw leverancier van producten of diensten is bij EDR Works aangesloten. Dat houdt in dat EDR Works namens deze partij de nota of factuur aan u verstuurt. U hebt een herinneringen ontvangen, dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat u de eerste nota over het hoofd hebt gezien. Wij verzoeken u vriendelijk de betaalinstructies op de herinneringen te volgen. Als u de originele nota niet zelf kunt terugvinden in uw e-mail of post, neem dan met ons contact op door een e-mail te sturen naar debitereurenbeheer@edrworks.nl

Q?

Hoe kan ik betalen?

A.

Wij ondersteunen verschillende manieren van betalen. Deze staan ook op uw factuur vermeld. U kunt uw betaling doen door gebruik te maken van:

  • Ideal
  • Via een bankoverschrijving
    • Bankrekening nummer (IBAN): NL 92 DEUT 0497692929 TNV Stichting Derdengelden EDR Works te Den-Haag

Q?

Ik ben niet tevreden met de geleverde dienst van de leverancier en wens derhalve niet te betalen.

A.

Indien u niet tevreden bent met de geleverde dienst, klikt u dan op helpdesk/reclamatie

Q?

Ik heb een brief van de deurwaarder ontvangen.

A.

U bent meermalig in de gelegenheid gesteld uw nota te voldoen. U hebt een aantal herinneringen en aanmaningen ontvangen. De vordering van onze opdrachtgever (uw leverancier) is daarna overgedragen aan een minnelijk incassobureau en vervolgens aan een deurwaarder. Wij raden u aan direct in contact te treden met de incasserende partij die in het briefhoofd is genoemd.

Q?

Ik heb een factuur ontvangen van EDR WORKS en kan deze niet thuisbrengen.

A.

Uw leverancier van producten of diensten is bij EDR Works aangesloten. Dat houdt in dat EDR Works namens deze partij de nota of factuur aan u verstuurd. Dit heeft voor u geen consequenties op dien verstande dat u alleen bevrijdend kunt betalen aan EDR Works.

Q?

Ik heb een brief van een incassobureau ontvangen.

A.

U bent meermalig in de gelegenheid gesteld uw nota te voldoen. U hebt een aantal herinneringen en aanmaningen ontvangen. De vordering van onze opdrachtgever (uw leverancier) is daarna overgedragen aan een minnelijk incassobureau. Wij raden u aan direct in contact te treden met de incasserende partij die in het briefhoofd is genoemd.

Q?

Mijn vraag staat er niet bij.

A.

Neem ik dit geval contact met ons op door gebruik te maken van ons telefoonnummer of e-mail adres op de volgende pagina: Contact (particulier).